Η εταιρεία

Η CUP-COAT έχει κατοχυρώσει το συγκεκριμένο προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αρ. 1009172 από την αρμόδια υπηρεσία ΟΒΙ.